לקסיקון - דופלקס

duplex (אנגלית)

דירה דו מפלסית.

תגובות