לקסיקון - גמלון

הקיר האנכי הנמשך ועולה מעל מפלס התקרה העליונה בגגות רעפים, לרוב בצורת משולש, שמקדקודיו נמשך רכס אופקי של גג הרעפים.

תגובות