לקסיקון - טרסה

terasse (אנגלית)

משטח אופקי מדורג על פני הקרקע.

תגובות