לקסיקון - ויטרינה

Vitrine (צרפתית)

חלון ראווה או חלון גדול המורכב ממספר חלקים נפתחים.

תגובות