לקסיקון - הביטאט

habitat (לטינית)

תחום מחיה.

תגובות