לקסיקון - פלב"מ

גם - פלדת אל חלד, נירוסטה.

פלדה בלתי מחלידה.

תגובות