לקסיקון - סטרוקטורה

structure (לטינית)

מבנה.

אלמנט סטרוקטוראלי - מרכיב מבני (כדוגמת קיר, חלון, מעקה...)

תגובות