לקסיקון - חלון עיוור

שקע בקיר בצורת חלון, ללא פתח.


להשלמה - תמונה

תגובות