לקסיקון - אוברקנט

Oberkante (גרמנית). סימון בתוכניות - OK.
גם - אובר קנט.

מפלס עליון.
בניגוד לאונטרקנט.

תגובות