לקסיקון - פרופיל ניתוק

בדרך כלל פרופיל אלומיניום בצורת האות U שנועד ליצור נתק בין שני חומרים או שני מישורים.

דוגמה לפרופיל ניתוק במפגש רצפה וקיר:

תגובות