לקסיקון - מרישים

ביחיד: מריש.

מוטות עץ או פרופילי פלדה המונחים בין האגדים שמהווים את קונסטרוקצית הגג ועליהם מותקנים הרעפים.

תגובות