לקסיקון - כנף

חלק החלון או הדלת הזז או נפתח.

תגובות