לקסיקון - אונטרלגה

unterlage (גרמנית)

מצע, שכבת יסוד.

תגובות