לקסיקון - RHS

Rectangular Hollow Sections
פרופיל פלדה בחתך מלבני חלול.

תגובות