לקסיקון - התקנה עליונה

צורת התקנה בה משטח הכיור מפולס עם המשטח בו הוא מותקן. שפתי הכיור מותקנות אל שקע קוני תואם במשטח הקולט את הכיור.

בתמונה כיור בהתקנה שטוחה

תגובות