לקסיקון - פרוגרמה

תיאור דרישות המזמין (הלקוח), המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין.

תגובות