לקסיקון - מיסעה

כביש - החלק עליו נוסעות המכוניות.

כמו ש"מדרכה" היא החלק עליו דורכים הולכי הרגל.

תגובות