לקסיקון - אקסטרדוס

extrados (לטינית) או estradosso (איטלקית)

הצד החיצוני של הקשת.

מונח זה משמש גם לציון קו עליון של חלקי מבנה (לדוג' תקרה)

תגובות