לקסיקון - סגמנט

מקטע, חלק מעיגול המוגבל על ידי מיתר והקשת הנסמכת עליו.

תגובות