לקסיקון - שפריץ

Spritz (גרמני)

טיח בהתזה

תגובות