לקסיקון - נייר טול

נייר זפת, בטומן משורין בקרטון.

תגובות