לקסיקון - אקספנדד

Expended metal - XPM (אנגלית)

רשת פלדה מתוחה עליה מיושם טיח.

תגובות