לקסיקון - שכפ"ץ

ראשי תיבות - שכבת פיצוץ (במקלטים)

תגובות