לקסיקון - כוחלה

טיח מילוי למישקים בבניית אבן.

תערובת על בסיס צמנט לבן ומוספים הידראולים, למילוי ואטימת מישקים בין אריחים ולוחות אבן ברוחב 5-30 מ"מ.

תגובות