לקסיקון - חלון פיווט אנכי

גם - חלון מסתובב אנכי.

חלון הנפתח על ידי ציר אנכי שאינו בצד הפתח.

תגובות