לקסיקון - גלאי נפח (לאזעקה)

גלאי המותקן בתוך החדר ורגיש לשינוי בנפח. ברגע שאדם נכנס לחדר משתנה הנפח הפנוי בו והגלאי מפעיל את המערכת.

תגובות