לקסיקון - מסד

בסיס, יסוד, המבנה המחזיק את הבנין על הקרקע.

תגובות