לקסיקון - זכוכית LOW E

זכוכית המפחיתה את כניסה קרני ה- UV בכ- 40%, ללא שינוי בגוון או בשקיפות. מצויינת לשימור אנרגיה.
טובה פחות בשימור חשבון הבנק.

תגובות