לקסיקון - גריד

grid (אנגלית)

רשת, סורג, מתווה.

רשת קורדינטות במפה, רשת קווים.

תגובות