לקסיקון - קלפה

דלת ציר המוחזקת על ידי מנעול המשחרר אותה בעת דחיפה. הדלת אינה צריכה לכן ידית.

דוגמאות לצירי קלפה:
www.bluran...goryID=180

ערך זה מוצע לשכתוב, נא השלימו תאור טוב יותר.

הצעה:
דלת עם ציר אופקי עליון אחד או יותר, הנפתחת כלפי מעלה. עם ידית או בלעדיה.

תגובות