לקסיקון - סילואטה

silhouette (צרפתית)

צללית, תמונת צל, קו הגבול.

תגובות