לקסיקון - אוברלאפ

overlapping (אנגלית)

חופף, מחפה.

תגובות