לקסיקון - פלח

עמוד מתכת שטוח.


אתה רוצה שאני אדפוק לך את הפלח בראש? זוז אידיוט!
(מתוך דיון אקדמי בחילוקי דעות מינוריים בין הקבלן והרצף)

תגובות