לקסיקון - לינינג

lining (אנגלית)

צפוי בלוחות (עץ בדרך כלל).

תגובות