לקסיקון - אף מים

חריץ או בליטה שמטרתה ליצור שיפוע עולה כך שהמים לא יוכלו להצמד למשטח.

תגובות