לקסיקון - טמבור

tambour (צרפתית)

תוף, גליל המחבר מבנה וכיפה.

גם - שם מסחרי של חברת צבעים ישראלית:
www.tambour.co.il/

תגובות