לקסיקון - dnkui

Giebel (גרמנית)

ראה - גמלון

תגובות