לקסיקון - קשת גותית

קשת מחודדת, קשת פרסית.

להשלמה - תמונה

תגובות