לקסיקון - מצטבה

(מערבית)

ספסל בנוי, משטח מוגבה, קומה עליונה.

תגובות