לקסיקון - פילוטיס

Pilotis (צרפתית)

עמודים מאסיביים בקומת עמודים מודרנית.

תגובות