לקסיקון - תב"ע

גם: ת.ב.ע.

תוכנית בנין עיר.

התוכנית המהווה את החוק לאותו אזור ועל פיה נקבעות המגבלות והזכויות לבניה.

תגובות