לקסיקון - אשפרה

טיפול בבטון לאחר היציקה על ידי הרטבתו או על ידי הוספת מוספי בטון מיוחדים. האשפרה באה למנוע סדיקה ולחזק את הבטון.

במידה והבטון מתייבש יותר מדי לפני שהוא התקשה יווצרו בו סדקים. תהליך האשפרה נועד למנוע זאת.

לכל מי שלא הבין למה הפועל עומד באמצע הקיץ ומשקה את התיקרה שיצקו בבוקר.

תגובות