לקסיקון - רופינג

Roofing (אנגלית)

סכוך, כיסוי גגות.

תגובות