לקסיקון - ספסל

פיגורה של ברזל בנין לשמירת מרחק בין הרשתות.

תגובות