לקסיקון - לופ הול

loop hole (אנגלית)

חריץ בקיר.

תגובות