לקסיקון - פח מגולוון

גם: פח דמעות

פח פלדה מעורגל למשטחי הליכה.

תגובות