לקסיקון - איטום

ההגנה על המבנה מפני רטיבות וחדירת מים.

תכנון האיטום מתבטא בתכנון נכון של פרטי הבניין, כגון פתחים, תעלות ניקוז, ספי יציאה ועוד.

תגובות