לקסיקון - קונזול

גם: קונזולה.

זיז, למשל מוט תמיכה היוצא מהקיר ומשמש לתלית הכיור, מרפסת הבולטת מהבניין ואינה נתמכת על ידי עמודים בקצה המרוחק.

תגובות