לקסיקון - חלון צרפתי

חלון פתיחה צידית היורד עד כ 40 ס"מ מהרצפה.

תגובות