לקסיקון - פאזה

fasa (גרמנית)

קיטום פינה.

תגובות